Przy składaniu wniosku o konto bankowe masz możliwość wyboru czy chcesz otrzymać kartę debetową. Przy pomocy karty debetowej masz możliwość dokonywania wypłat z konta bankowego w bankomatach oraz bezgotówkowych płatności w sklepach lub Internecie. Przy pomocy karty debetowej (w przeciwieństwie do kart kredytowych) możesz korzystać tylko ze środków, są dostępne na  Twoim rachunku bankowym i nie masz możliwości korzystania z kredytu. Wyjątek stanowi jeżeli do konta masz przyznany debet lub kredyt odnawialny. Kwota debetu i kredytu odnawialnego również pozostaje do dyspozycji przy pomocy karty debetowej.

Wypłaty przy pomocy karty oraz wysokość transakcji kartą ze względów bezpieczeństwa najczęściej są ograniczone limitami. Wysokość limitów możesz zmienić logując się do konta przez Internet lub odwiedzając oddział banku.

W jaki sposób otrzymam kartę debetową do konta bankowego?

Karta najczęściej jest wysyłana poczta na adres korespondencyjny posiadacza konta. Najczęściej banki wysyłają dwie przesyłki. Pierwsza przesyłka zawiera nieaktywną kartę debetową a druga przesyłka, wysłana kilka dni później, zawiera kod PIN do karty.  Niektóre banki nie wysyłają pinu do karty, tylko pozwalają na samodzielne ustalenie PIN-u w bankowości internetowej.

konta z kartą debetową

Jakie informacje znajdują się na karcie debetowej?

Na awersie karty znajduje się logo wystawcy (np VISA, Mastercard), dane posiadacza karty, numer karty oraz data ważności karty. Na rewersie znajduje się miejsce na odręczny podpis posiadacza karty, kod CVV lub CCV lub CID w zależności od wystawcy karty oraz dane banku, który wydał kartę. Na kartach nie ma podanego numery konta do którego jest karta przypisana. wyjątek stanowią niektóre karty pree paid (elektroniczne portfele) które mają podany nr konta do zasileń karty.

Czy informacje zawarte na karcie debetowej są poufne?

Informacje takie jak numer karty oraz kod na odwrocie karty nie mogą się dostać w niepowołane ręce. Dzięki tym informacjom niepowołana osoba może np płacić za zakupy w Internecie obciążając Twoje konto bankowe.

Jak otworzyć konto bankowe z kartą debetową?

Najprościej takie konto otworzyć przez Internet. Tutaj masz listę banków i linki do internetowych wniosków o konto bankowe poszczególnych banków.  Możesz również sprawdzić ranking kont ROR.

DARMOWE WYPŁATY Z BANKOMATÓW!