Bon do Zalando.pl w nowej promocji Banku Millennium

Promocja kont w Banku Millennium

Źródło: Strona internetowa Millennium Banku

W najnowszej promocji Banku Millennium możesz otrzymać bon do Zalando.pl na kwotę 150 zł. W promocji nie mogą brać udziału osoby, które w dniu 10.04.2018 roku posiadali jakikolwiek produkt w Banku Millennium. Również byli klienci banku, którzy brali udział w jakiejkolwiek wcześniejszej promocji kont osobistych nie otrzymają nagrody.

Co należy zrobić aby otrzymać nagrodę od Banku Millennium?

Aby otrzymać od Banku Millennium nagrodę w postaci bonu do Zalando.pl przede wszystkim musisz przed datą 27.05.2018 otworzyć konto osobiste 360° ze specjalnej strony promocji którą znajdziesz tutaj

Nie zapomnij o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, gdyż w przeciwnym wypadku nie będziesz mógł brać udziału w promocji.

Ponadto musisz spełnić następujące warunki:

  • W miesiącu czerwcu i lipcu zapewnij wpływ na swoje nowe konto w Banku Millennium wpływy w kwocie minimum 1000 zł. Ten warunek musi być spełniony w każdym z tych dwóch miesięcy czyli w czerwcu konto musi być zasilone wpływami min. 1000 zł i w lipcu również suma wpływów musi wynieść co najmniej 1000 zł.
  • Zarówno w miesiącu czerwcu jak i lipcu wykonaj przynajmniej po jednej transakcji bezgotówkowej kartą wydaną do konta lub BLIK-iem.

 


Po spełnieniu opisanych powyżej warunku otrzymasz od Banku Millennium bon na kwotę 150 zł do wykorzystania w sklepie Zalando.pl

Czy warto wziąć udział w promocji i otworzyć konto w Banku Millennium?

Naszym zdaniem warto. Bank nie stawia dużych wymagań do przyznania nagrody. Minimalne wpływy w kwocie 1000 zł w każdym z 2 miesięcy nie jest trudno zapewnić. Punktów przyjmujących płatności karta jest wiele, tak więc i drugi warunek jest łatwy do spełnienia. Równocześnie z opisaną tutaj promocją możesz wziąć udział w programie poleceń, który opisaliśmy szczegółowo pod tym linkiem.

Konta ROR w Banku Millennium nie są drogie w utrzymaniu i bardzo łatwo uniknąć opłat związanych z utrzymaniem rachunku. W przypadku konta 360° opłata za prowadzenie rachunku wynosi 8 zł a za obsługę karty debetowej 7 zł (bank nie nalicza tej opłaty przez pierwsze 2 miesiące od otwarcia konta) Obydwu opłat można w łatwy sposób uniknąć. Wystarczy spełniać co miesiąc takie warunki jak w opisywanej przez nas promocji, czyli zapewniać wpływy w kwocie nie mniejszej niż 1000 zł oraz dokonywać przynajmniej jednej płatności kartą lub BLIK-iem.

Prowadzenie konta jest darmowe, a bank nalicza jedynie opłatę za obsługę karty w kwocie 4 złote. Aby uniknąć pobierania tej opłaty wystarczy w poprzednim miesiącu dokonać przynajmniej jednej płatności kartą lub BLIK-iem. W przypadku tego konta bank nie stawia warunku zapewnienia minimalnych wpływów na konto w celu uniknięcia opłaty.