fbpx
Skorzystaj z promocji konta dla młodzieży w mBanku

Promocja konta młodzieżowego w mBanku

Jeśli jesteś w wieku 13-24 lat to za otwarcie e-konta m w mBanku możesz otrzymać w sumie 100 zł. Wystarczy spełnić nietrudne do zrealizowania warunki o których napiszemy w dalszej części artykułu. W promocji tego konta bankowego nie mogą brać udziału osoby które od 01.01.2016 r. były lub nadal są jest Posiadaczami lub współposiadaczami: rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego i/lub rachunku oszczędnościowego o numerach rozliczeniowych 1140 2004 lub 1140 2017.

Co należy zrobić aby otrzymać 100 złotych od mBanku?

Aby wziąć udział w promocji konta bankowego mBanku i odebrać 100 złotych nagrody przede wszystkim należy otworzyć ekonto m najpóźniej do 27.08.2018 roku.

Kolejnym warunkiem jest otwarcie bezpłatnego rachunku oszczędnościowego i wyznaczenie aktywnego celu oszczędnościowego oraz aktywne korzystanie z karty wydanej do konta.

Jeżeli w miesiącu następującym po miesiącu w którym otworzyłeś promocyjne konto oraz w ostatnim dniu miesiąca saldo na Twoim koncie oszczędnościowym wyniesie co najmniej 10 złotych to otrzymasz 50 zł nagrody od mBanku.

Jeśli w kolejnym miesiącu  spełnisz te same warunki to otrzymasz od mBanku kolejne 50 złotych.

Nagrody zostaną przelane na Twoje promocyjne konto w miesiącu następującym po miesiącu w którym spełniłeś warunki.

 

 

Czy warto otworzyć e-konto m w mBanku?

Rachunek o nazwie e-konto m to bardzo nowoczesne konto bankowe z którego mogą korzystać osoby w wieku od 13 lat wzwyż. Opłaty za poszczególne usługi związane z kontem bankowym zmieniają się wraz z wiekiem jego posiadacza.

Opłata za prowadzenie konta

Bank nie nalicza opłaty za prowadzenie konta osobom w wieku od 13-24 lat. Starsi posiadacze e-konta m aby uniknąć tej opłaty muszą zapewnić w danym miesiącu wpływ na konto w kwocie co najmniej 1000 zł. W przeciwnym wypadku opłata za prowadzenie konta wyniesie 5 złotych/mies.

Opłata za kartę debetową wydana do konta

Posiadacze konta w wieku 13-20 lat są bezwarunkowo zwolnieni z opłaty za obsługę karty. Po ukończeniu wieku 20 lat można uniknąć tej opłaty dokonując 5 transakcji bezgotówkowych kartą płatniczą. W przeciwnym wypadku bank naliczy miesięczną opłatę w kwocie 4 złote.

Bankomaty

Osoby w wieku 13-20 lat mogą wypłacać gotówkę w bankomacie za darmo. Osoby w wieku 21-24 lat mogą za darmo wypłacać kwotę od 50 zł wzwyż. Gdy kwota wypłaty będzie mniejsza to bank pobierze opłatę w kwocie 1,3 zł. Osoby w wieku powyżej 24 roku życia bez opłat mogą wypłacić kwotę od 100 zł wzwyż. Przy wypłacie mniejszej kwoty bank naliczy opłatę w kwocie 1,3 zł.

Naszym zdaniem warto otworzyć powyższe konto w mBanku. Posiadacze tego konta mogą za darmo wykonywać przelewy zwykłe przez Internet, otrzymują bezpłatny dostęp do aplikacji mobilnej i bankowości internetowej.

Zalety posiadania darmowego konta oszczędnościowego w mBanku

Oszczędzanie w mBanku jest bardzo wygodne. Korzystając z funkcji autooszczędzania ustalasz kwotę jaka ma być po każdej transakcji przekazywana na konto oszczędnościowe.  Są trzy sposoby ustalenia tej kwoty. Możesz ustalić stałą kwotę z przedziału 1-3 zł, procent od każdej transakcji 1-15% lub zaokrąglenie do 10 zł. Raz w miesiącu możesz wypłacić środki z konta oszczędnościowego nie ponosząc z tego tytułu żadnych opłat.

 

DARMOWE WYPŁATY Z BANKOMATÓW!