Konto z premią

Źródło: strona internetowa banku Citi Handlowy

Bank Citi Handlowy wystartował z promocją kont osobistych Citi Priority w której można otrzymać premię w maksymalnej kwocie 400 zł. Promocja banku jest skierowana do nowych klientów, którzy nie posiadali konta ROR lub rachunku oszczędnościowego przed 1.01.2017 r.

Jak otrzymać premię na koncie Citi Priority?

Przed 31.07.2018 r należy złożyć wniosek o otwarcie konta Citi Priority korzystając z formularza znajdującego się tutaj. Umowa o prowadzenie konta nie może być podpisana później niż 30.08.2018 r. Warto się pospieszyć, gdyż w promocji weźmie udział pierwsze 1000 osób, którzy jako pierwsi zawrą z bankiem umowę depozytową.

W trakcie składanie wniosku należy zaakceptować zgody marketingowe oraz wyrazić zgodę na otrzymywanie od banku informacji handlowych drogą elektroniczną.

Po otwarciu konta należy nie później niż do pierwszego miesiąca kalendarzowego następującego po  miesiącu, w  którym otwarto konto przynajmniej 1 raz zalogować się do bankowości internetowej lub aplikacji mobilnej.

Następnie należy wpłacić na nowe konto kwotę minimum 5000 zł i utrzymać ją na rachunku minimum przez 1 dzień.

Po spełnieniu powyższych warunków zostanie przyznana przez bank nagroda w kwocie 100 zł. Nagroda zostanie przelana na konto w miesiącu następującym po miesiącu w którym zostały spełnione warunki.

Przez kolejne 6 miesięcy bank będzie zwracał 5% wydatków poniesionych na zakupy za które zapłacono kartą wydaną do konta. Maksymalna kwota zwrotu jaką można uzyskać w każdym z tych miesięcy to 50 zł.

Tak więc w sumie można od banku otrzymać 100 zł nagrody + 300 zł zwrotu za zakupy co daje łączną kwotę 400 zł.

Więcej informacji na temat konta ROR Citi Priority

Opłata za prowadzenie konta wynosi 30 zł. Tej opłaty można uniknąć pod warunkiem, że w danym miesiącu średnie saldo na wszystkich rachunkach wyniesie min. 30 000 PLN LUB wpływy na Konto Osobiste wyniosą min. 5 000 PLN ORAZ Klient posiada aktywowaną główną Kartę Kredytową Citibank lub ma zawartą umowę o kredyt oferowany przez Bank konsumentom.

Miesięczna opłata za kartę debetową wynosi 8 zł. Tej opłaty również można uniknąć jeśli w danym miesiącu średnie saldo na wszystkich rachunkach wyniesie min. 30 000 PLN LUB wpływy na Konto Osobiste wyniosą min. 5 000 PLN ORAZ Klient posiada aktywowaną główną Kartę Kredytową Citibank lub ma zawartą umowę o kredyt oferowany przez Bank konsumentom.

Czy warto wziąć udział w promocji kont bankowych Citi Priority?

Naszym zdaniem konta bankowe Citi Priority są odpowiednie dla osób z dysponujących dość znacznym kapitałem. Uniknięcie opłat, które są dosyć wysokie w porównaniu do oferty innych banków może sprawiać niektórym osobom trudności. Jednak jeśli ktoś posiada odpowiednie środki aby np. zdeponować na rachunkach w Citi Handlowy kwotę 30 000 zł to jak najbardziej obecna promocja jest godna uwagi.

 

 

 

 

DARMOWE WYPŁATY Z BANKOMATÓW!