Oywórz konto ROR w BZ WBK i polecaj je znajomym

Jak zarobić otwierając konto ROR w BZ WBK?

Dzisiaj opowiemy o programie poleceń w Banku Zachodnim WBK. Posiadając konto w tym banku możesz polecać innym takie produkty banku jak konto ROR wraz z dowolną kartą debetową i kartę kredytową. Będziesz otrzymywał z tego tytułu niezłe profity. Jeżeli osoba przez Ciebie polecona skorzysta z którejkolwiek wyżej wymienionych usług to otrzymasz od banku 100 zł. Również osoba polecona otrzyma wynagrodzenie za to że zapisała się właśnie z Twojego polecenia. Kwoty jakie bank wypłaca osobom poleconym wynoszą od 50 do 150 zł. Masz również szansę na wygranie jednego, dwóch lub trzech tysięcy zł. Dodatkowe nagrody są przyznawane dla osób które zaproszą największą liczbę poleconych.

Program poleceń Banku BZ WBK jest aktualny do 31 sierpnia 2018 roku.

Aby można było polecać produkty BZ WBK innym osobom należy posiadać konto ROR w banku BZ WBK  oraz mieć dostęp do bankowości internetowej i aplikacji mobilnej. Następnie za pośrednictwem Internetu lub w aplikacji mobilnej musisz zaakceptować regulamin programu poleceń. W wyżej wymienionych kanałach masz możliwość wygenerowania kodów które przy otwieraniu konta lub wnioskowaniu o kartę kredytową, podadzą Twoi poleceni.

Kogo można polecać?

Kody polecenia można rozdawać tym osobom które po dacie 1 stycznia 2017 roku nie posiadały aktywnych produktów które biorą udział w obecnej promocji czyli karty kredytowej lub konta ROR w banku BZ WBK.

Aby bank przyznał nagrodę osobie polecającej to osoba polecona musisz spełnić następujące warunki:

Jakie warunki należy spełnić, aby odebrać nagrody od BZ WBK?

Otworzyć konto ROR w okresie objętym promocją i w momencie otwierania konta podać kod otrzymany od osoby polecającej. Drugi warunek jest taki że najpóźniej do końca kolejnego miesiąca od daty założenia konta, osoba polecona musi przynajmniej raz zalogować się do bankowości internetowej lub mobilnej i dokonać przynajmniej jednej płatności kartą debetową wydaną do konta lub BLIK-iem. Wartość tej transakcji nie może być mniejsza niż 200 zł.

Podobne warunki musi wykonać osoba polecona która skorzystała z karty kredytowej. Należy  wnioskować o kartę i ją otrzymać przed końcem promocji oraz najpóźniej do końca kolejnego miesiąca od daty otrzymania karty kredytowej dokonać przy jej pomocy płatności gotówkowej transakcji w kwocie minimum 200 zł. 

Po spełnieniu tych warunków polecający otrzyma 100 zł a osoba polecona która to warunki wykonała otrzyma 50 zł nagrody. Osoba polecona otwierając konto ROR ma szansę na otrzymanie dodatkowej nagrody w kwocie 100 zł. Wystarczy że  nie później niż w ciągu trzech kolejnych miesięcy od otworzenia konta, na nowo utworzony rachunek wpłynie wynagrodzenie w kwocie nie niższej niż 1000 zł.

Nagrody zostaną wypłacone przez bank nie później niż 3 miesiące po otworzeniu konta przez osobę poleconą. Oczywiście aby doszło do wypłaty nagrody należy spełnić wiesz a opisane warunki.

Naszym zdaniem program poleceń Banku BZ WBK jest bardzo atrakcyjny.  Wystarczy popatrzeć na serwisy społecznościowe by dowiedzieć się że każdy ma mniej lub więcej znajomych. Wystarczy tylko tym znajomym polecić promowane produkty banku BZ WBK i nawet, jak tylko niektórzy z nich korzystają z promocji to zawsze można zarobić kilkaset, a nawet kilka tysięcy złotych. Dodatkowym argumentem który można wykorzystać w stosunku do osób polecanych jest fakt, że te osoby mają również szansę na otrzymanie nagrody.

 

DARMOWE WYPŁATY Z BANKOMATÓW!