Pensje tylko w formie przelewu na konto bankowe?

Rząd ma zamiar zmienić zapisy w Kodeksie Pracy dotyczące wypłaty pensji.  Przedstawiciele Rządu chcieliby aby pensje były obowiązkowo wypłacane pracownikom na konto w banku. Planowane zmiany mogą być uciążliwe dla osób, które z różnych przyczyn nie korzystają z konta ROR i odbierają swoje wynagrodzenie w gotówce. Narodowy Bank Polski szacuje, że takich osób jest w Polsce aż 7 milionów. Według NBP w tej grupie jest aż 27% ludzi młodych pomiędzy 18 a 34 rokiem życia.  Aż 39% osób, które nie posiadają rachunku bankowego deklaruje, że posiada stałą pracę. 

Pensja obowiązkowo na konto

Zdaniem Rządu planowane zmiany mają ułatwić życie pracodawcom. Pracodawcy mają w ten sposób zmniejszyć koszty transportu i przechowywania gotówki. Przypuszczamy jednak, że prawdziwym powodem wprowadzenia takich zmian do Kodeksu Pracy jest utrudnienie życia „szarej strefie”  oraz aby przepływy pieniężne były rejestrowane co utrudni firmom i pracownikom unikanie płacenia podatku i odprowadzania składek do ZUS na ubezpieczenia.

Naszym zdaniem wybranie sposobu wypłaty wynagrodzenia powinno należeć do pracownika. Skoro banknoty i monety są prawnie uznanym środkiem płatniczym to nie ma powodu odgórnie zmuszać pracowników do odbioru wynagrodzenia przelewem bankowym.

Otrzymywanie wynagrodzenia na konto ROR ma oczywiście swoje zalety. Wyciąg z konta bankowego z wpływem wynagrodzenia może np ułatwić otrzymanie kredytu. Jednakże to pracownik dobrowolnie zadecydować o tym czy chce posiadać konto w banku.