Fiskus sięga po wyciągi dobowe z kont przedsiębiorców

wyciągi z kont firmowych dla fifkusa

 

Ministerstwo Finansów planuje wprowadzić zmiany w Ordynacji Podatkowej. W projekcie nowelizacji jest zapis o tym, że firmy będą musiały wysyłać do Fiskusa dobowy wyciąg z konta. wyciągi mają zawierać kwotę, walutę, datę, tytuł oraz dane odbiorcy i nadawcy przelewu. Ministerstwo twierdzi, że jest to element walki z oszustwami związanymi z podatkiem VAT. Mikrofirmy maja być zwolnione z tego obowiązku.

W myśl projektu ustawy wyciągi dobowe z kont firmowych mają być przekazywane za pośrednictwem banków lub SKOK-ów. Jeżeli konto firmy znajduje się za granicą przedsiębiorcy będą mieli obowiązek przekazywania wyciągów samodzielnie. Wyciągi przekazywane mają być w formie elektronicznej w postaci pliku JPK.

Szybkie ostrzeganie

Zdaniem Ministerstwa przekazywanie wyciągów do Szefa Krajowej Administracji skarbowej ma mieć charakter prewencyjny i przyczynić się do ograniczenia oszustw i nadużyć podatkowych a w szczególności oszustw karuzelowych.  Ma zostać wprowadzony system szybkiego ostrzegania w przypadku transakcji, które są „podejrzane” Maja na tym zyskać wszyscy podatnicy gdyż kontrole były by kierowane głównie w stronę osób „wytypowanych” przez system a uczciwi podatnicy szybciej mogliby otrzymać zwrot podatku VAT.

Obowiązek nie dotyczy mikrofirm

Z obowiązku przekazywania wyciągów dobowych z konta maja być zwolnione mikrofirmy czyli firmy które w ciągu ostatnich 2 lat obrotowych zatrudniały mniej niż 10 pracowników a ich roczny obrót lub suma aktywów w bilansie nie przekraczała 2 mln EURO.

Czy takie rozwiązanie przyczyni się do ograniczenia oszustw podatkowych. Być może w jakimś stopniu tak. Jedak nałoży na uczciwych przedsiębiorców dodatkowe obowiązki związane z obsługą spraw podatkowych.