fbpx
Konta bez komornika

Ile kont bankowych może zająć komornik?

Ile kont może zająć komornik? Prawo nie przewiduje żadnych ograniczeń co do liczby kont, które może zająć komornik. Jeżeli posiadasz konto, które zostało zajęte przez komornika i otworzysz kolejne konto w innym banku, to istnieje spora szansa, że komornik się o nim dowie i również zostanie zajęte.

Skąd komornicy czerpią wiedzę na temat kont bankowych dłużnika?

Najczęstszym sposobem uzyskania przez komornika wiedzy na temat kont bankowych dłużnika jest złożenie zapytań w systemie OGNIVO. Po wpisaniu numeru PESEL komornik uzyska czy w danym banku dłużnik posiada konto bankowe. Jeżeli odpowiedź jest twierdząca to komornik może drogą elektroniczną zablokować konto. Informacja o zajęciu konta trafia do dłużnika pocztą tradycyjną.

Czy komornik zajmuje wszystkie środki pozostające na koncie?

Na podstawie art. 54 ust. 1 Prawa Bankowego na rachunkach oszczędnościowych, rachunkach oszczędnościowo-rozliczeniowych oraz na rachunkach terminowych lokat oszczędnościowych obowiązuje kwota wolna od zajęcia wynosi 75% minimalnego wynagrodzenia za pracę. Ta kwota jest odnawiana co miesiąc i obowiązuje niezależnie od liczby zawartych umów. Tak więc gdy komornik zajmie Ci kilka kont bankowych to z jednego z nich będziesz mógł w każdym miesiącu wypłacić kwotę odpowiadającą aktualnej wysokości 75% minimalnego wynagrodzenia za pracę. Nie w każdym banku wolną kwotę można wypłacić przy pomocy karty. W niektórych bankach wolną kwotę można wypłacić jedynie w placówce banku.

Czy wszystkie konta są widoczne w systemie OGNIVO?

Czy istnieją konta bez OGNIVO? W systemie OGNIVO widnieją konta większości banków komercyjnych i banków spółdzielczych. W systemie OGNIVO nie figurują konta powiązane z zagranicznymi kartami przedpłaconymi np. Weststein. Do karty przedpłaconej jest przypisany indywidualny numer konta, który możesz podać np. pracodawcy do przelewania wynagrodzenia. Przy pomocy karty Weststein możesz płacić za zakupy lub wypłacać środki w bankomacie.  W wygodnym panelu internetowym masz dostęp do historii swoich transakcji a nawet możesz wykonywać przelewy. Więcej na temat teko konta pozabankowego pisaliśmy tutaj.DARMOWE WYPŁATY Z BANKOMATÓW!