Banki zwracają opłaty za kartę wydaną do konta

Kontrola darmowych kart oferowanych do konta bankowego

UOKiK sprawdził czy karty wydane do konta naprawdę są darmowe.

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta skontrolował 18 banków w celu sprawdzenia, czy karty wydane do konta bankowego są naprawdę darmowe to jak to reklamują poszczególne banki.  Tylko 5 banków przeszło tą kontrolę bez zastrzeżeń. Cześć banków dobrowolnie zmieniło swojej praktyki w wyniku tak zwanych miękkich wezwań przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta. W  stosunku do sześciu banków UOKiK wydał decyzje nakazujące zwrot nienależnych opłat za kartę pobranych od konsumentów.

Co do pięciu banków Urząd nie miał zastrzeżeń

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta wziął pod lupę Banki, które w swoich reklamach twierdziły że karta jest darmowa pod warunkiem wykonania przy jej pomocy określonej liczby transakcji w miesiącu. Zdarzały się sytuacje kiedy konsument dokonał płatności kartą (która upoważniała go do zwolnienia z opłaty za kartę) dopiero pod koniec miesiąca. Niektóre banki taką transakcję księgowały dopiero na początku miesiąca następującego po danym miesiącu rozliczeniowym. Dla klienta była naliczana opłata tak jakby nie spełnił on warunku darmowości karty.  W takim przypadku konsument mógł nawet nie mieć świadomości że dostała od niego pobrana opłata.

-Zaksięgowanie transakcji nie jest tożsame z jej wykonaniem, co więcej konsument nie ma żadnego wpływu na termin, w jakim operacja zostanie zaksięgowana. W efekcie, gdy konsument zapłacił za zakupy kartą pod koniec miesiąca, był rozliczany z początkiem kolejnego. Tym samym musiał płacić za obsługę karty – powiedział Marek Niechciał, prezes UOKiK.

UOKiK nie miał zastrzeżeń do następujących banków: BGŻ, BPH, Deutsche Bank, Idea Bank, Pekao.

Banki, które dobrowolnie zgodziły się na zmianę praktyk bez wszczęcia postępowania: BZ WBK, EuroBank, Getin Noble Bank, ING Bank Śląski, Millennium Bank, Plus Bank.

Banki co do których UOKiK wydał decyzję: BZ WBK, EuroBank, Getin Noble Bank, ING Bank Śląski, Millennium Bank, Plus Bank.

Postępowanie w sprawie Alior Banku nadal jest w toku.

Cała ta sytuacja dowodzi, że czasem warto przejrzeć sobie historię konta i sprawdzić czy bank nie naliczył nienależnych sobie opłat. W dobie bankowości internetowej to jest to trudne i nie wymaga poświęcenia dużej ilości czasu.  Gdy zauważymy jakieś nieprawidłowości na naszym koncie, warto się zwrócić z reklamacją do banku.  Gdy bank nie rozpatrzy pozytywnie naszej reklamacji a jesteśmy przekonani co do jej słuszności, wtedy warto zwrócić się o pomoc do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta.